Vlada izglasala mere štednje

Izvor: B92

Smanjenje mase zarada u javnom sektoru, povećanje niže stope PDV-a na 10%, smanjenje subvencija, uštede na robama, korišćenje jeftinijih kredita, menjanje poslovnog ambijenta.

Ovo su nove mere Vlade koje je predstavio ministar finansija Lazar Krstić na otvorenoj sednici Vlade.

Smanjenje mase zarada

(očekivana ušteda 100-150 miliona evra)

Od 2014. godine biće uveden porez od 20 ili 25 odsto na sve plate u javnom sektoru veće od 60.000 dinara. Plate do 100.000 biće oporezivane sa 20 odsto, a one veće od 100.000 dinara biće oporezivane sa 25 odsto.

Seča plata u javnom sektoru pogodiće 200.000 ljudi, sa zaradama većim od 60.000 dinara

Oporezivaće se iznos veći od 60.000, pa će tako, naveo je Krstić u primeru, plata od 70.000 dinara neto posle poreza iznositi 68.000 (sa 20 odsto se oporezuje 10.000).

Po istom principu, naveo je Krstić, plata od 100.000 dinara će iznositi 92.000 dinara (za 20 odsto se oporezuje 40.000).

Princip je isti i za plate veće od 100.000 dinara, ali se kao stopa uzima 25 odsto.

Mere štednje

Smanjenje subvencija

(očekivana ušteda 300 miliona evra do 2017.)

Ministar je najavio znatno smanjenje državnih subvencija, što će doneti najveće uštede u budžetu i završetak privatizacije 179 preduzeća i restrukturiranje velikih javnih sistema.

On je rekao da je Srbija krenula ka EU i da ne sme da daje državnu pomoć, osim poljoprivredi i železnici.

Uštede u domenu roba i usluga

(očekivana ušteda 30-40 miliona evra)

Sva ministarstva su dobila zadatak da sama odrede koje će uštede napraviti u okviru 10 odsto sniženja cena roba i usluga.

Kako je rekao ministar Krstić, iako ovo nije “bilansno najefektnija mera”, od nje se očekuju uštede od 30 do 40 miliona evra.

PDV sa 8 na 10 odsto

(očekivani prihod u budžetu 200 miliona evra godišnje + 150 miliona evra iz borbe protiv sive ekonomije)

“Podići ćemo nižu stopu PDV-a za neegzestencijalne proizvode sa osam na deset odsto. Time se očekuje ušteda od oko 200 miliona evra godišnje”, kaže Krstić

Prema rečima Krstića, radiće se na suzbijanju sive ekonomije, biće uvedeni jedinstveni elektronski obrasci, onlajn kontrola fiskalnih računa, a biće i pojačana terenska kontrola, takođe, kako kaže, obaviće se i temeljna reorganizacija Poreske uprave.

Osim hleba, mleka i ostalih životnih namirnica, stopa od osam odsto PDV zaračunava se i na ogrev, lekove, gradski prevoz, komunalne usluge… Sve ovo će da poskupi. Tako će, na primer, hleb “sava” umesto dosadašnjih 44 dinara, koštati 44,8 dinara. Posle povećanja PDV sa osam na 10 odsto, objasnio je ministar, prosečna potrošačka korpa, koja sada vredi 65.000 dinara biće skuplja za 450 dinara.

Jeftiniji krediti

(očekivana ušteda od 150 miliona evra u toku tri godine)

Krstić je kao jednu od mera naveo i korišćenje jeftinijih kredita, do kojih ćemo, kako je kazao, doći pre svega bilateralnim kontaktima i diplomatskim vezama.

“Tim načinom mi priznajemo da smo bolesni i krećemo u ozdravljenje koristeći mere i političko jedinstvo koje stoji iza predloženih poteza”, rekao je Krstić.

Krstić je istakao da svaka milijarda evra povoljnijih kredita, sa godišnjom kamatom od dva do tri odsto, znači uštedu Srbiji od 150 miliona evra u toku tri godine.

Poboljšanje poslovnog ambijenta

(očekivani efekat: veći priliv stranih investicija i više radnih mesta u privatnom sektoru)

Poboljšanje poslovnog ambijenta, u tom okviru i promena Zakona o radu, koja se odnosi na privlačenje investitora, promena modela infrastrukturnih investicija i promocija Srbije.

“Radićemo na značajnom poboljšanju poslovnog ambijenta, za šta je potrebno promeniti zakonsku regulativu, pre svega Zakon o radu, ali i pojednostaviti proceduru za dobijanje građevinskih dozvola, dok će država morati da promeni i model infrastrukturnih investicija”, rekao Krstić.

Print Friendly, PDF & Email
Sadržaji koji su ovde preneti ne odražavaju nužno i stavove Centra za politike emancipacije.