SSSS: Sramna kampanja vlasti za privlačenje kapitala

IZVOR: Sindikat.rs

Jedino što, izgleda, Srbija može da pruži svetu jeste jefina radna snaga.

„Ulažite u Srbiju, gde ćete dobiti visoko kvalifikovane radnike sa niskom cenom rada“ – poručuje Vlada Srbije stranom kapitalu. To proizilazi iz propagandnog spota Vlade Srbije, koji se od nedavno emituje na CNN-u, a kojim se pozivaju strani investitori da ulažu u Srbiju.

Takva uvreda za zaposlene u našoj zemlјi otkriva pravu pozadinu najnovijih zakonskih rešenja, na koje je Savez samostalnih sindikata Srbije ukazivao tokom brojnih protesta povodom donošenja Zakona o radu i drugih, takozvanih reformskih zakona. I ova sramna reklamna kampanja potvrđuje činjenicu da je cilј izmena Zakona o radu i drugih „reformi“ proizvodnja siromaštva, što će zajedno sa visokom nezaposlenošću, trasirati put za dolazak kompanija čiji je cilј jedino profit, uz minimalna ulaganja, odnosno što niže plate.

Takav način zarade kapitalista nije začuđujući, ali jeste način na koji naše vlasti predstavlјaju svoje radnike i građane, ponoseći se takvim izmenama Zakona o radu. Nije im, izgleda, dovolјno što su zavukli duboko ruke u ionako siromašne džepove svojih građana, pa na sve načine nastoje i da popune rupe u budžetu. Od Vlade Srbije, koja o trošku građana, vređa svoje sunarodnike, koristeći strane TV kanale, zahtevamo da javno obelodani koliko je koštala takva kampanja na tom moćnom međunarodnom informativnom kanalu.  U vremenima opšte štednje, kako nam iz vlasti objašnjavaju ovaj trenutak, kada svi moramo da stežemo kaiše, vlada se rasipa novcem građana Srbije.

Zato još jednom poručujemo vlastima da se ne privlače investicije osiromašenjem stanovništva. Ima i drugih rešenja, ali za njih je potrebna veća hrabrost.

Motor ekonomije

Print Friendly, PDF & Email
Sadržaji koji su ovde preneti ne odražavaju nužno i stavove Centra za politike emancipacije.