Sindikat novinara Srbije protiv poziva Agencije za privatizaciju

Izvor: RTV Bor

Sindikat novinara Srbije, Kragujevačka inicijativa i Koalicija zaposlenih u medijima, čiji je član i Javno preduzeće “ŠRIF”, oštro su reagovali na poziv Agencije za privatizaciju, koja je pozivajući se na Zakon o privatizaciji koji još nije usvojen u Narodnoj skupštini, tražila od direktora pojedinih lokalnih medija koji su u vlasništvu države, da pošalju ažurirani CV i pismo o zainteresovanosti za imenovanje na funkciju v.d. privatizacionog upravnika.

“Upozoravamo vladu da postupak Agencije za privatizaciju sadrži elemente korupcije i podmićivanja, jer se od direktora traži da učine nešto što će im doneti korist, a da za to u ovom trenutku ne postoji zakonski osnov. O najnovijim događanjima obavestićemo OEBS, matičnu kancelariju Evropske komisije u Briselu i šefove poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Srbije.” – rekla je predsednica Sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa, koja je dodala i da se taj sindikat protivi privatizaciji medija.

“Privatizacija medija do sada se pokazala neuspešnom gotovo u celoj Srbiji, pogotovo u Timočkoj krajini. Ništa se nije dobilo na informisanosti građana, naprotiv, ostali su još manje informisani. Ništa ne garantuje da bi se daljom privatizacijom medija dobila sloboda medija. Ukoliko je jedno lice vlasnik medija, ono je još podložnije uticaju pojedinačnih partija, najčešće samo jedne, za razliku od medija koji su u državnom ili opštinskom vlasništvu, gde postoji pluralitet partija i različita mišljenja. Centrala Sindikata novinara Srbije pokrenuće raspravu pred Ustavnim sudom o ustavnosti načina na koji se donosi Zakon o privatizaciji medija. Ovako preuranjeno reagovanje Agencije za privatizaciju je van presedana, jer u istoriji svetskog prava ne postoji ništa slično, da neko postupa po zakonu koji još nije ni ušao u skupštinsku proceduru.” – kaže Čedomir Vasić, predsednik osnovne organizacije Sindikata novinara Srbije JP “ŠRIF”.

Ostaje nejasno je po kom osnovu su svi lokalni mediji, u prelogu zakona, proglašeni subjektima privatizacije, s obzirom da, kako kažu u Sindikatu novinara Srbije Ustav i Zakon o lokalnoj samoupravi garantuju lokalnim samoupravama mogućnost da osnivaju medije.

Print Friendly, PDF & Email
Sadržaji koji su ovde preneti ne odražavaju nužno i stavove Centra za politike emancipacije.