Internacionalna solidarnost sa radnicima/ama hotela BAUEN (Buenos Aires) [PETICIJA]

Hotel BAUEN je jedno od najpoznatijih preduzeća koje su zauzeli radnici/ce u Argentini. Vlasnici su putem nelegalnog postupka krajem 2001. zatvorili hotel ostavljajući time sve radnike/ce na ulici, a veliku dvadesetospratnicu u centru Buenos Airesa napuštenom. Ovo stanje je potrajalo sve dok grupa bivših radnika/ca nije zauzela zgradu 21. marta 2003. Tokom tih 11 godina, u hotelu je na snazi bilo samupravljanje. Ono je omogućilo da se otvori 130 radnih mesta i da se jedan prazan i napušten hotel razvije praktično bez ikakvih spoljašnjih finansija. Štaviše, to je pretvorilo hotel koji je nekada bio simbol korupcije i moći u mesto jedinstva i solidarnosti društvenih pokreta, sindikata i radničkih udruženja, u mesto na kom su održani mnogobrojni sastanci organizacija i mnogobrojne debate, uključujući kulturne i univerzitetske događaje.

Hotel BAUEN2

Međutim, hotel BAUEN nije samo simbol samoupravljanja. Negovo poreklo predstavlja jasan primer tajnih dogovaranja i korupcije ekonomskih zvaničnika i genocidne diktature koja je vladala Argentinom od 1976. do 1983. BAUEN je izgrađen zbog svetskog prvenstva u fudbalu 1978. pomoću kredita državne banke (BANADE) koji nikada nisu vraćeni. Na osnovu tog duga, država je lako mogla da preuzme vlasništvo nad hotelom. Umesto toga, dug preduzetnika nije vraćen, a sudstvo je odredilo da je vlasnik prostora Merkoteles (firma koja je naslednila kompaniju koja je izgradila hotel) i naložila izbacivanje radnčke kooperative. Radnici/ce su se protivili ovoj odluci, ali je njihove prigovore sudstvo odbacilo u svakom smislu.

21. marta 2014. na dan 11. godišnjice preuzmanja hotela BAUEN od strane radnika/ca, stigao je nalog za izbacivanje kooperative. Radnici/ce i brojne društvene organizacije su odlučili da se usprotive ovom nalogu nadajući se da će se iznaći rešenje koje bi priznalo rad i društvenu, ekonomsku i kulturnu ulogu samoupravnog preduzeća koje ne nagrađuje korumpirane preduzetnike i saradnike diktature.

Peticiju solidarnosti kojom se zahteva omogućavanje nastavka ovog samoupravnog iskustva koje predstavlja primer za ceo svet možete potpisati na sledećem linku:
http://www.peticije24.com/internacionalna_solidarnost_sa_radnicimaama_hotela_bauen

Ako želite da pošaljete pismo podrške radnicama i radnicima hotela Bauen pišiti na adrese: prensabauen@gmail.com ili andres.ruggeri@gmail.com

Peticija na engleskom jeziku nalazi se na sledećem linku:
https://www.surveymonkey.com/s/R7HGGT8

Print Friendly, PDF & Email
Sadržaji koji su ovde preneti ne odražavaju nužno i stavove Centra za politike emancipacije.