Saopštenje “Levog samita Srbije” povodom protesta podrške narodu Grčke

Bauk kruži Evropom – bauk nade.

Tokom ove sedmice širom Evrope narodi ustaju iz solidarnosti sa Grčkom. Njihova borba je i naša – da bez zastrašivanja i spoljnih uticaja biramo svoju budućnost.

U Srbiji već 25 godina gledamo jednu te istu politiku koja dovodi do bogaćenja nekolicine i osiromašenja najvećeg broja ljudi. U poslednjih godinu i po dana ovaj napad se intenzivirao, jer su aktuelne vlasti donele niz neoliberalnih mera – pokreće se privatizacija strateških resursa, smanjene su plate i penzije, donet je novi Zakon o radu koji dodatno obespravljuje radnike i radnice, ukinute su mnoge mere socijalne pomoći, dok je za neke kao preduslov uveden i prinudni rad, svakodnevno se pojačava represija nad stanovništvom…

Sve ovo nije tipično samo za Srbiju, već se ista politika vodi i u mnogim drugim zemljama.

Tokom proteklih godina narodi Evrope su se kroz široke mobilizacije i proteste suprotstavljali ovakvoj politici. U ovome je prednjačio narod u Grčkoj, koji je nakon godina žestokog otpora 25. januara većinsku podršku pružio Sirizi, partiji radikalne levice. Njena politika u direktnoj je konfrontaciji sa merama vladajućih struktura Grčke i Evrope, a nova vlada koju predvodi naišla je na oštro suprotstavljanje struktura Evropske unije i međunarodnih finansijskih institucija. Sada su nove grčke vlasti u obavezi da ispune zahteve koje je narod na trgovima i protestima postavljao tokom poslednjih nekoliko godina.

U Srbiji ne postoji nijedna partija bilo u vlasti ili u opoziciji koja zastupa radničku klasu. Sve partije imaju isti neoliberalni ekonomski program – neke ga maskiraju socijalnom retorikom, dok druge koriste nacionalističku. Ovo je sukob klasa, a ne nacija! I posle decenija poraza, eksploatisane klase svuda u svetu dobile su novu nadu.

Jedina prava opozicija danas u Srbiji može biti narod koji se samoorganizuje bilo u formi borbenih sindikata, progresivnih kolektiva ili širih društvenih pokreta. Ne pristajemo na to da politiku ostavljamo onima koji ne zastupaju naše interese.

Pozivamo sve da nam se pridruže u borbi za pravedno i humano društvo. Naše samoorganizovanje u jedinstveni levi front nastalo je iz iskustva borbi protiv velike privatizacione pljačke, u odbrani prava radnih ljudi i nastavlja se borbom protiv neoliberalne politike štednje, dužničke ekonomije, antiradničkih zakona, daljeg propadanja privrede, siromaštva i nezaposlenosti – za prekid dužničke politike i politike „štednje“, za nacionalizaciju i narodnu kontrolu nad svim ključnim resursima, za investiranje u punu zaposlenost.

Levi samit Srbije nastaje iz otpora neoliberalnim reformama i kapitalističkoj krizi, otpora koji odbija da plati cenu te krize i koji odbacuje politiku koju nam nameću oni koji su krizu i proizveli.

Levi samit Srbije:
PARISS,
Udruženje akcionara Vršačkih Vinograda,
Građansko sindikalni front,
Solidarnost,
Most ravnopravnosti,
Centar za politike emancipacije,
Marks 21,
Gerusija,
Kontekst kolektiv,
Forum Roma Srbije,
Marksistička organizacija Crveni,
STRIKE,
Društveni centar “Oktobar”,
Zrenjaninski socijalni forum,
Zelena omladina Srbije,
Građanski forum Kanjiža,
Žindok,
Obruč

Print Friendly, PDF & Email