Izveštaj sa aprilskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

12. aprila održan je drugi događaj u okviru ciklusa „Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa“, čije su učesnice bile Ursula Hjus (Ursula Huws), profesorka na Studijama rada i globalizacije na Univerzitetu Hertfordshire i urednica međunarodnog interdisciplinarnog časopisa Work Organisation, Labour and Globalisation, i Katrin Samari (Catherine Samary), predavačica i istraživačica na Univerzitetu Paris-Dauphine i Institutu za evropske studije, članica Naučnog saveta francuskog ATTAC-a i članica Četvrte internacionale.

Detaljnije

Catherine Samary: Od kontradikcija socijalizma do krize kapitalizma [INTERVJU]

Da li je socijalizam bio samo „statični sistem koji je počivao na zaduživanjima“ i imamo li danas „previše ili premalo ostataka socijalizma“? Kakva je bila uloga MMF i drugih međunarodnih aktera u njegovom urušavanju? Šta nam je doneo prelazak na tržišnu privredu i kakve su perspektive perifernih država poput Srbije? Kakva je uopšte pesrpektiva EU, u svetlu aktuelne duboke krize? Koje su alternative i može li model samoupravnog socijalizma poslužiti kao putokaz u kom pravcu se ove alternative mogu razvijati?

Detaljnije

Ursula Huws: Javni sektor u doba krize kapitalizma [INTERVJU]

Sa Ursulom Huws smo razgovarali o aktuelnim procesima koji zahvataju pre svega javni sektor, poput privatizacije, komodifikacija javnih usluga, procesa izmeštanja proizvodnje (autsorsing), zatim o novoj globalnoj podeli rada, položaju ženske radne snage unutar nje, ali i o potencijalima sindikalnog organizovanja.

Detaljnije

Zaglavljeni na periferiji, 12. april: Ursula Huws i Catherine Samary

ZAGLAVLJENI NA PERIFERIJI
Analize procesa periferizacije i kritike tranzicijskog diskursa

12. april, Dom omladine Beograda, Velika sala

18:00 Ursula Huws: Kriza kao kapitalistička prilika: nova akumulacija kroz komodifikaciju javnih usluga
20:00 Catherine Samary: Istočna periferija Evrope unutar globalne sistemske i evropske krize

Detaljnije

Izveštaj sa martovskih predavanja iz ciklusa “Zaglavljeni na periferiji”

Ciklus predavanja „Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa“ u organizaciji Centra za politike emancipacije započet je 7. marta u Domu omladine Beograda. Prva dva predavanja održali su Primož Krašovec, sociolog, aktivista i član Delavsko-pankerske univerze iz Ljubljane i Asbjorn Val (Asbjørn Wahl), istoričar, sociolog i sindikalista iz Norveške.

Detaljnije

Asbjørn Wahl: O usponu i padu države blagostanja [INTERVJU]

O nastanku socijalne države ili države blagostanja, neoliberalnoj ofanzivi koja je usledila krajem 1980-ih godina, aktuelnoj krizi, sindikalnom pokretu, ali i poziciji Norveške u svetskoj i evropskoj ekonomiji razgovarali smo sa Asbjornom Valom, a njegove odgovore vam prenosimo u nastavku.

Detaljnije