Filip Balunović: Srpsko “besklasno” društvo

Filip Balunović: Srpsko “besklasno” društvo

Pre nekoliko dana jedan Republikanac je javno kritikovao izražavanje pojedinih kolega iz partije koji su prilikom svojih govora koristili termin “srednja klasa”. Prema njegovim rečima srednja klasa u SAD ne postoji, s obzirom na to da je termin...
Ursula Hjus: Javni sektor u doba krize kapitalizma [INTERVJU]

Ursula Hjus: Javni sektor u doba krize kapitalizma [INTERVJU]

Ursula Hjus (Ursula Huws) je istraživačica koja se bavi procesima privatizacije javnog sektora koji godinama unazad predstavlja jedno od najvećih polja ekspanzije za multinacionalne kompanije. Ursula ukazuje na vezu ovih kompanija sa aktuelnom krizom, kao i na...
Kristof Herman: Evropski sindikati i borba za javne usluge

Kristof Herman: Evropski sindikati i borba za javne usluge

U pozadini globalne finansijske krize i krize eurozone javni sektor se našao pod udarom širom Evrope. Kristof Herman osvrće se na različite strategije koje su evropski sindikati razvili kako bi branili ovaj sektor i ističe da ojačavanje veze između proizvođača i...
Leo Panič: Novi američki paradoks – kapital protiv rada

Leo Panič: Novi američki paradoks – kapital protiv rada

Nakon decenija vladine podrške jačanju kapitala, korporacije i banke danas sede na bogatstvu, dok radništvo trpi. U jeku teškog perioda za najveći deo radništva, nizak nivo investicija u SAD, uprkos velikim profitima, kao da oživljava „staromodnu, gotovo marksističku...