Marija Radoman: O položaju žena na tržistu rada [INTERVJU]

Marija Radoman: O položaju žena na tržistu rada [INTERVJU]

Marija Radoman je istraživačica i saradnica na Filozofskom fakultetu u Beogradu koja trenutno radi na svom istraživanju „Žene i rad u Srbiji”. Sa Marijom smo izmeđuostalog razgovarali o promenama na tržištu rada, krizi i merama štednje, izmenama radnog zakonodavstva,...
Konferencija: Rad, kapital, klasna borba

Konferencija: Rad, kapital, klasna borba

 ++Četvrtak, 3. april 19:00 Od pune zaposlenosti do fleksibilnog rada – klasna borba u vreme neoliberalizma (Darko Vesić) 21:00 Film: O solidarnosti, [14′] (Kontekst Kolektiv) ++Petak, 4. april 18:00 Izmene u radnim zakonodavstvima – uzroci i posledice (Andrea...
Dragan Janković: Moj radni dan

Dragan Janković: Moj radni dan

Već duže vreme sa napregnutom pažnjom pratim rasprave i sukobe vezane za predlog novog zakona o radu. Želeo bih da kao običan građanin, radnik, dam doprinos ovoj temi za koju smatram da je od značaja za mene kao pojedinca. Radim osam godina kod istog poslodavca ili...
Konferencija: Doprinos kritici ekonomske politike u Srbiji

Konferencija: Doprinos kritici ekonomske politike u Srbiji

DOPRINOS KRITICI EKONOMSKE POLITIKE U SRBIJI 13-14. decembar  Oktobar, Strahinjića bana 33, suteren ++Petak, 13. decembar 18h Od mera štednje do mera štednje – prilog analizi restauracije kapitalizma u Srbiji [Aleksandar Stojanović i Vladimir Simović] 20h Čemu služe...