Vladimir Simović: Ipak sunčaniji dani za levicu u Srbiji

Vladimir Simović: Ipak sunčaniji dani za levicu u Srbiji

Tekst je pisan kao odgovor na članak Zorana Ćirjakovića objavljen u Politici 18. februara 2015. pod naslovom “Šest puta ‘ua’ za radničku klasu”. U tekstu objavljenom u Politici 18. februara, Zoran Ćirjaković pominje Levi samit Srbije kao...
Izveštaj sa konferencije “Bilans tranzicije”

Izveštaj sa konferencije “Bilans tranzicije”

Konferencija „Bilans tranzicije“ održana je u organizaciji Centra za politike emancipacije 8. i 9. decembra u Domu omladine Beograda. Zamišljena kao mesto susreta društvenih teoretičara, aktivista i zainteresovane javnosti, otvorila je prostor za diskusiju o promenama...