Izveštaj sa konferencije “Povratak utopije”

Izveštaj sa konferencije “Povratak utopije”

Sredinom novembra, u organizaciji Centra za politike emancipacije, uz saradnju sa Rosa Luxemburg Stiftung SEE i transform! Europe, u Beogradu je održana konferencija Povratak utopije: socijalističke strategije danas. U tri dana izlaganja i diskusija govorilo se o sve...
Vladimir Simović: Kud se dede politički argument?

Vladimir Simović: Kud se dede politički argument?

Tekst je pisan kao odgovor na članak Zorana Ćirjakovića objavljen u Politici 18. februara 2015. pod naslovom “Invazija marksovaca”. Iako sam u prethodnom tekstu uputio kritiku Zoranu Ćirjakoviću da u svojoj analizi levice nije konstruktivan, nisam...