Internacionalna solidarnost sa radnicima/ama hotela BAUEN (Buenos Aires) [PETICIJA]

Hotel BAUEN je jedno od najpoznatijih preduzeća koje su zauzeli radnici/ce u Argentini. Vlasnici su putem nelegalnog postupka krajem 2001. zatvorili hotel ostavljajući time sve radnike/ce na ulici, a veliku dvadesetospratnicu u centru Buenos Airesa napuštenom. Ovo stanje je potrajalo sve dok grupa bivših radnika/ca nije zauzela zgradu 21. marta 2003. 21. marta 2014. na dan 11. godišnjice preuzmanja hotela BAUEN od strane radnika/ca, stigao je nalog za izbacivanje kooperative. Radnici/ce i brojne društvene organizacije su odlučili da se usprotive ovom nalogu nadajući se da će se iznaći rešenje koje bi priznalo rad i društvenu, ekonomsku i kulturnu ulogu samoupravnog preduzeća.

Detaljnije

Michael A. Lebowitz: Socijalizam za 21. vek [INTERVJU]

Michael A. Lebowitz nam je odgovarao na pitanja o savremenoj krizi i potencijalima za izlazak iz nje, o iskustvima i kontradikcijama koja su karakterisala društva relanog socijalizma u 20. veku, kao i potencijalima za izgradnju socijalističke alternative koja bi prevazišla ograničenja pokušaja iz prošlog veka.

Detaljnije

Argentinci ne haju za pretnje iz EU

Gornji dom argentinskog parlamenta odobrio je prislino preuzimanje naftne kompanije YPF od španskog Repsola. Za zakon o eksproprijaciji glasalo je 63 poslanika, uz tri protiv i četiri odsutna, a sledeće nedelje će o njemu odlučivati Donji dom parlamenta, u kom će, kako se očekuje, takođe biti izglasan.

Detaljnije

Argentina najavila nacionalizciju naftne kompanije YPF

U obraćanju naciji, predsednica Argentine je rekla da je zakonom o ponovnoj nacionalizaciji predviđeno da Argentina dobije većinski udeo u kompaniji za naftu i gas YPF tako što će preuzeti kontrolu nad 51 odsto akcija koje su sada u posedu španskog Repsola.

Detaljnije