Subversive festival – tačka iz koje se gradi drugačiji Balkan

Subversive festival je dragocen događaj za balkansku levicu. Dvonedeljni program koji se sastoji od filmskog festivala, niza predavanja i okruglih stolova, predstavlja i mesto okupljanja aktivistkinja i aktivista iz čitavog regiona, mesto za razmenu informacija, iskustava i perspektiva.

Detaljnije