Izveštaj sa konferencije “Bilans tranzicije”

Konferencija „Bilans tranzicije“ održana je 8. i 9. decembra u Domu omladine Beograda. Zamišljena kao mesto susreta društvenih teoretičara, aktivista i zainteresovane javnosti, otvorila je prostor za diskusiju o promenama koje su pogodile sve nivoe društva usled prelaska u kapitalistički sistem. Dekonstruišući tranzitološki diskurs koji se plasira javnosti i po kome je Srbija još uvek u nekoj prelaznoj fazi od socijalističkog sistema ka idealno zamišljenom kapitalizmu, ukazano je da su se strukturne promene već desile i da su konkretne politke tranzicijskih vlada shodno dinamici globalnog kapitalističkog sistema pozicionirale Srbiju na njegovoj periferiji. Na konferenciji je analizirano kako su makro promene uticale na svakodnevni život različitih grupa stanovništva. Insistirajući na međuzavisnosti ekonomske i političke sfere, pokazano je zašto su teme kao što su privatizacija, finansijalizacija, radna legislativa, javna preduzeća, penzijski sistem, poljoprivredni sektor, visoko obrazovanje, kao i ženski rad zapravo politička pitanja čije rešavanje mora počivati na konsenzusu.

Detaljnije

Izveštaji sa konferencije “Rad, kapital, klasna borba”

Od 3. do 5. aprila u Domu omladine Beograda održana je konferencija pod nazivom Rad, kapital, klasna borba: rad u periodu neoliberalne transformacije koju je organizovao Centar za politike emancipacije u saradnji sa Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe i Domom omladine Beograda. Konferencija, koja je za cilj imala razmatranje teorijskih i praktičnopolitičkih aspekata transformacije procesa rada i proizvodnih odnosa, okupila je izlagače i izlagačice iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Nemačke.

Detaljnije

Izveštaj sa novembarskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Poslednji deo serijala “Zaglavljeni na periferiji” održan je 09. novembra i na njemu su govorili Boris Kagarlitsky, koji je održao predavanje pod nazivom “Gore od goreg. Zašto ekonomska kriza ne dovodi do promene?” i John Milios, čije predavanje je bilo naslovljeno “To je klasna politika! Levica i i kapitalistička ofanziva u vidu evro krize”

Detaljnije

Izveštaj sa oktobarskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Jesenji deo ciklusa Zaglavljeni na periferiji u organizaciji Centra za politike emancipacije, uz podršku Fondacije Roza Luksemburg, otvoren je 15. oktobra u beogradskom Domu omladine. Tom prilikom održana su dva događaja – predavanje Hilari Wainwright, naslovljeno “Transformativna moć i političko organizovanje” i okrugli sto “Na ulicama Balkana”, na kome su učestvovali Anita Tolić, Bercan Aktaş i Dinko Kreho.

Detaljnije

Izveštaj sa aprilskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

12. aprila održan je drugi događaj u okviru ciklusa „Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa“, čije su učesnice bile Ursula Hjus (Ursula Huws), profesorka na Studijama rada i globalizacije na Univerzitetu Hertfordshire i urednica međunarodnog interdisciplinarnog časopisa Work Organisation, Labour and Globalisation, i Katrin Samari (Catherine Samary), predavačica i istraživačica na Univerzitetu Paris-Dauphine i Institutu za evropske studije, članica Naučnog saveta francuskog ATTAC-a i članica Četvrte internacionale.

Detaljnije

Izveštaj sa martovskih predavanja iz ciklusa “Zaglavljeni na periferiji”

Ciklus predavanja „Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa“ u organizaciji Centra za politike emancipacije započet je 7. marta u Domu omladine Beograda. Prva dva predavanja održali su Primož Krašovec, sociolog, aktivista i član Delavsko-pankerske univerze iz Ljubljane i Asbjorn Val (Asbjørn Wahl), istoričar, sociolog i sindikalista iz Norveške.

Detaljnije

Letnja škola “Levica” – prostor za razgovor o teoriji, istoriji, politici i perspektivama izgradnje boljeg društva

Od 16. do 21. jula na Fruškoj Gori je održana prva letnja škola pod nazivom “Levica” u organizaciji Centra za politike emancipacije a u saradnji sa Rosa Luxemburg Stiftung. Četrdeset učesnika i učesnica je u četiri dana intenzivnog programa imalo priliku da dobije bazične informacije i proširi znanja o osnovnim teorijskim konceptima, istorijatu levice, ali i dilemama koje se danas pred nju postavljaju.

Detaljnije

Subversive festival – tačka iz koje se gradi drugačiji Balkan

Subversive festival je dragocen događaj za balkansku levicu. Dvonedeljni program koji se sastoji od filmskog festivala, niza predavanja i okruglih stolova, predstavlja i mesto okupljanja aktivistkinja i aktivista iz čitavog regiona, mesto za razmenu informacija, iskustava i perspektiva.

Detaljnije