Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Vratimo socijalizam u igru.

Cilj Studija socijalizma je artikulacija kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

O studijama socijalizma

Odgovore na probleme koje kapitalizam proizvodi ne možemo pronaći u okvirima diskursa koji već nekoliko decenija dominira univerzitetskim ili medijskim poljem. Želimo li uzdrmati status quo neophodno je reaktuelizovati polje kritičke teorije. Istraživanje socijalističke politike danas, ali i iskustava realnopostojećih socijalizama, postaje sve važnije. Ipak, studije o kojima je ovde reč imaju nameru da odu i korak dalje od zadovoljavanja intelektualne znatiželje, odnosno, cilj nam je da program bude početak dalje artikulacije kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

Program je besplatan. Prijavite se do 25. januara klikom OVDE >>>

Zašto socijalizam?

Realnost u kojoj živimo pokazuje nam da današnji zadati politički i ekonomski okviri ne dovode do blagostanja već do sve veće polarizacije društva na mali broj bogatih i privilegovanih, sa jedne, i ogromnu masu osiromašenih i obespravljenih ljudi, sa druge strane. Kriza koja je 2008. godine potresla veliki deo planete zahuktala je debatu o tome kako prevazići kapitalizam, a ekološka kriza ovu debatu čini još intenzivnijom. U širokom spektru političkih odgovora na aktuelno stanje levica se vratila u igru kroz različite društvene pokrete i političke partije. Socijalizam, kao sveobuhvatni naziv za društvo koje u prvi plan stavlja ideju zadovoljenja potreba ljudi, a ne profita, predstavlja jedan od pravaca u kojima se naša društva mogu u budućnosti razvijati. Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Šta su studije socijalizma?

Studije socijalizma su jednogodišnji program tokom kojeg se učesnici i učesnice upoznaju sa osnovama socijalističke teorije i prakse. Program se odvija od februara do decembra i uključuje minimum 18 četvoročasovnih sesija koje se održavaju svake druge subote, sa dvomesečnom pauzom tokom leta. Prvi semestar posvećen je osnovnim teorijskim konceptima – uvod u kritiku političke ekonomije, osnove socijalizma kao sistema društvene reprodukcije, osnove socijalističkog feminizma, teorija ideologije i teorija države. Drugi semestar se zasniva na zajedničkom promišljanju šta bi bila socijalistička politika danas – kako omogućiti ekonomsku redistribuciju, demokratsku kontrolu i samoupravljanje, kako rešiti problem javnog duga i kako razvijati proizvodni sektor, kako bi izgledala ekološki održiva socijalistička privreda, da li su moguće drugačije stambene politike i kako transformisati javne servise na način da zadovoljavaju potrebe stanovništva, itd. U tom smislu, Studije predstavljaju kombinaciju generalne teorijske osnove i proaktivne političke prakse socijalizma.

Ko su predavači i predavačice?

Najveći deo predavanja pokrivaju članice i članovi CPE – Darko Vesić, Tanja Vukša, Miloš Baković Jadžić, Vladimir Simović i Bojana Tamindžija. Ipak, cilj nam je da Studije socijalizma budu platforma za razmenu različitih perspektiva. S tim u vezi, trudimo se da program upotpunimo aktuelnim temama i predavačima i predavačicama. U okviru Studija socijalizma predavanja su u prethodne dve godine održali i Kostas Lapavicas, profesor ekonomije na School of Oriental and Asian Studies Univerziteta u Londonu, Satoko Kišimoto iz Transnacionalnog instituta iz Amsterdama, Joakim Beker, profesor na Institutu za međunarodnu ekonomiju i razvoj na Univerzitetu za ekonomiju i poslovanje u Beču, Sem Gindin, vanredni profesor kanadskog Jork Univerziteta, Iskra Krstić, arhitektica i doktorantkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Erik Tusen, predsednik CADTM Belgija (Komitet za ukidanje duga Trećeg sveta) i član Naučnog saveta ATTAC Francuska, Stipe Ćurković i Marko Kostanić iz Centra za radničke studije iz Zagreba, Toni Prug, ekonomista sa Queen Mary univerziteta u Londonu, Marija Jakovljević, sociološkinja, Mario Reljanović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, Milica Popović, doktorantkinja na Science Po u Parizu i Univerzitetu u Ljubljani.

Kako i kada se prijaviti na studije socijalizma?

Program Studija socijalizma počinje u februaru i završava se u decembru kada kreće otvoreni poziv za prijave za narednu generaciju polaznica i polaznika. Otvoreni poziv traje tokom decembra i januara kada je moguće poslati prijave. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti samo 20 ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti.
Poziv za prijavu za program Studije socijalizma 2019 otvoren je do 25. januara 2019. Prijavite se OVDE >>>.

Majkl A. Lebovic – Prevazići Kapital

Majkl A. Lebovic – Prevazići Kapital

Treća publikacija koju objavljujemo u sklopu edicije Studije socijalizma jeste knjiga Prevazići Kapital kanadskog ekonomiste Majkla A. Lebovica koji je za ovo delo 2004. godine nagrađena Dojčerovom memorijalnom nagradom koja se od 1969. dodeljuje za najbolja i najinovativnija dela pisana u ili o marksističkoj tradiciji.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije