Letnja škola ”LEVICA” – Fruška Gora, 16-20. Jul 2012.

IZVEŠTAJ SA LETNJE ŠKOLE “LEVICA” ODRŽANE  OD 16 DO 20 JULA 2012. GODINE MOŽETE POGLEDATI OVDE>>>

Nakon sloma socijalizma, region Jugoistočne Evrope zahvaćen je neoliberalnom transformacijom koja se pre svega ogledala u privatizaciji privrede i komodifikaciji svih vrsta dobara. Nezaposlenost, smanjenje realnih plata, sve oštrija polarizacija društva – samo su neke od posledica ovih procesa.

Ovakva situacija u javnosti je predstavljena kao jedina moguća, čime se želi obeshrabriti traganje za alternativama. Da bismo pronašli rešenja za aktuelne društvene probleme moramo shvatiti same osnove sistema. Samim tim, društvo treba uvek iznova tumačiti i preispitivati, a promišljanje sveta i njegovo menjanje idu ruku pod ruku. LEVICA, kao zbirna imenica svih politika koje zahtevaju jednakost u ekonomskoj, političkoj i društvenoj sferi, u tom smislu predstavlja putokaz za izgradnju alternative postojećem poretku.

Letnja škola LEVICA je zamišljena kao interaktivna platforma koja će kroz seriju razgovora, predavanja i radionica učesnicima/ama pružiti bazične informacije i proširiti znanja o osnovnim konceptima, formama i praksama leve političke orijentacije kako bi se te politike reafirmisale.

Šta je zapravo politička levica?
Zašto je danas važno pitanje klase?
Kako funkcioniše kapitalizam?
Kako je nastala globalna ekonomska kriza?
Šta su to društveni pokreti?
Zašto je feminizam važan za levicu i obrnuto?

Prijava za učešće traje od 01.04. do 15.05.

IZVEŠTAJ SA LETNJE ŠKOLE “LEVICA” ODRŽANE  OD 16 DO 20 JULA 2012. GODINE MOŽETE POGLEDATI OVDE>>>