U borbi za javno dobro: analize, strategije i perspektive – Beograd, 7. i 8. april 2012.

PUBLIKACIJU KOJA JE PROISTEKLA IZ KONFERENCIJE “U borbi za javno dobro: analize, strategije i perspektive” MOŽETE PREUZETI OVDE>>>

Neoliberalni kapitalizam uveo nas je u možda i najveću krizu koju je savremeni svet osetio. Širom planete društveni pokreti i politička levica danas su primorani da se angažuju u borbi protiv privatizacije, politike štednje i demontiranja socijalnih prava. Mnoge važne bitke danas se vode na polju odbrane javnih dobara – od komunalnih servisa do javnih prostora – ali su uglavnom međusobno nepovezane i pre svega defanzivnog karaktera.

Srbija tu nije izuzetak. Osim nekada društvenih fabrika i preduzeća tržištu su već uveliko prepušteni zdravstveni i obrazovni sistem. Na red je došla i privatizacija komunalnih delatnosti. Otpori ovakvoj politici postoje, ali su nepovezani i bez podrške šire javnosti. U ovakvoj situaciji nameće se niz pitanja:

Šta su uopšte javna dobra? Koje nam sve opasnosti prete ako zdravstvo, obrazovanje ili komunalne delatnosti prepustimo logici profita? Koje su specifičnosti shvatanja javnog dobra u socijalizmu i u kapitalizmu? Kako su u neoliberalizmu tretirani kultura i umetnost i kakva je danas pozicija radnika/ca u kulturi? Kakvu ulogu u oblikovanju neoliberalne politike privatizacije i komodifikacije javnih dobara ima takozvana tranziciona država? Da li je moguće stvoriti širi front za odbranu javnih dobara? Kako prepoznati i povezati aktere? Da li su borbe za odbranu javnih dobara kratkoročne ili je moguće da one pokrenu politički projekat za pružanje alternative neoliberalnom kapitalizmu?

Konferencija U borbi za javno dobro, Beograd, 7. i 8. april 2012. FOTO Vladimir Jerić

U dvodnevnoj seriji razgovora u kojima će učestvovati društveni/e teoretičari/ke, predstavnici/e sindikata, radnici/e u kulturi, studentski/e aktivisti/kinje pokušaćemo zajednički da nađemo odgovore na makar neka od ovih pitanja.

Program konferencije možete preuzeti ovde >>>

PUBLIKACIJU KOJA JE PROISTEKLA IZ KONFERENCIJE “U borbi za javno dobro: analize, strategije i perspektive” MOŽETE PREUZETI OVDE>>>