CCC

Clean Clothes Campaign (CCC) je savez koji funkcioniše na globalnom nivou i posvećen je poboljšavanju uslova rada i osnaživanju radnika i radnica u globalnoj industriji odevnih predmeta.

Od 1989. godine CCC aktivno deluje kako bi se obezbedilo poštovanje fundamentalnih prava radnica i radnika. CCC edukuje i mobilizuje potrošače, lobira kod kompanija i vlada i nudi direktnu solidarnu podršku radništvu koje se bori za svoja prava i zahteva bolje uslove rada.

CCC okuplja sindikate i nevladine organizacije koje pokrivaju širok spektar interesovanja i perspektiva, kao što su prava žena, mobilizacija potrošača i borba protiv siromaštva.

Kao grassroots mreža nekoliko stotina organizacija i sindikata, jednako prisutna u zemljama proizvodnje kao i u razvijenim potrošačkim zemljama, u stanju smo da identifikujemo lokalne probleme i ciljeve i da ih transformišemo u globalne akcije. Razvijamo strategije za pomoć radnicima i radnicama u ostvarivanju njihovih ciljeva. Intenzivno sarađujemo sa sličnim inicijativama koje deluju na polju radnih prava.

Centar za politike emancipacije je od 2017. godine organizacija članica mreže Clean Clothes Campaign.

Facebook