Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Gde se mogu naći informacije o određenim kompanijama i njihovoj radnoj praksi?

Postoji više izvora gde se mogu pronaći informacije o poslovanju određenih kompanija (brendova). Pretraživanjem sajta Clean Clothes Campaign mogu se naći mnoge opšte informacije o određenim brendovima, kao i prošli i aktuelni slučajevi kršenja radnih prava u određenim proizvodnim lancima.

Sledeći sajtovi takođe nude sadržajne informacije o ponašanju kompanija prema radnicama, poštovanju životne sredine, etičkim i pravnim standardima itd.

Business & Human Rights Resource Centre
WikiRate
Rank a Brand Foundation
Transnationale.org

Treba imati na umu da različiti sajtovi različito rangiraju određene brendove u zavisnosti od toga koji se aspekti uzimaju kao relevantniji, koliko se veruje zvaničnim izveštajima kompanija, itd.
SourceWatch takođe ima vodič kako da sami date procenu o radu kompanije.

Centar za politike emancipacije

info@cpe.rs
www.cpe.rs
Copyleft 2018 CPE

Partnerske organizacije