Svi radnici i radnice imaju pravo na dobre i sigurne uslove rada.

Šta treba da radi kompanija (brend) kada otkrije kršenje radnih prava kod nekog od svojih dobavljača/podugovarača?

Ukratko: treba da se angažuje, a ne da beži od odgovornosti.

Svi smo se sreli sa šokantnim novinskim pričama o strašnim uslovima rada u fabrikama koje proizvode odeću za neki od poznatih brendova. Neretko sledi da portparol brenda izjavi: “Čim smo saznali da određena fabrika krši radna prava prestali smo sa njima da poslujemo”. Kao rezultat, radnice koje su se pobunile gube posao i stvara se slika da je svaki zahtev za poštovanje radnih prava ujedno i opasnost od gubitka posla.

CCC očekuje da kompanije (brendovi) u slučaju kad se otkrije kršenje radnih prava u njihovom proizvodnom lancu izrade plan poboljšanja radnih uslova, da se posvete radu sa određenom fabrikom, da daju dobavljaču vremena da napravi promene i da u process rešavanja problema uključe radnice, lokalne i međunarodne organizacije.

Centar za politike emancipacije

info@cpe.rs
www.cpe.rs
Copyleft 2018 CPE

Partnerske organizacije