Izveštaj sa konferencije “Povratak utopije”

Sredinom novembra, u organizaciji Centra za politike emancipacije, uz saradnju sa Rosa Luxemburg Stiftung SEE i transform! Europe, u Beogradu je održana konferencija Povratak utopije: socijalističke strategije danas. U tri dana izlaganja i diskusija govorilo se o sve prisutnijim otporima dominantnom sistemu društvenih odnosa kao reakciji na agresivne neoliberalne politike globalnog kapitalističkog sistema, artikulaciji, praksama i dometima levih inicijativa i pokreta koje je takav otpor širom sveta iznedrio, kao i o analizi strategija i mogućnosti glavnih protagonista levih politika u stvaranju socijalističke alternative koja se nameće kao nužnost. U tom smislu povratak utopijskom ne podrazumeva apstraktni zanos, nego delatini društveno-politički potencijal otvaranja horizonta koji socijalističku alternativu čini mogućom, a izgradnju političkog entiteta kao nosioca takve alternative stvarnom.

Detaljnije

Izveštaj sa konferencije “Bilans tranzicije”

Konferencija „Bilans tranzicije“ održana je 8. i 9. decembra u Domu omladine Beograda. Zamišljena kao mesto susreta društvenih teoretičara, aktivista i zainteresovane javnosti, otvorila je prostor za diskusiju o promenama koje su pogodile sve nivoe društva usled prelaska u kapitalistički sistem. Dekonstruišući tranzitološki diskurs koji se plasira javnosti i po kome je Srbija još uvek u nekoj prelaznoj fazi od socijalističkog sistema ka idealno zamišljenom kapitalizmu, ukazano je da su se strukturne promene već desile i da su konkretne politke tranzicijskih vlada shodno dinamici globalnog kapitalističkog sistema pozicionirale Srbiju na njegovoj periferiji. Na konferenciji je analizirano kako su makro promene uticale na svakodnevni život različitih grupa stanovništva. Insistirajući na međuzavisnosti ekonomske i političke sfere, pokazano je zašto su teme kao što su privatizacija, finansijalizacija, radna legislativa, javna preduzeća, penzijski sistem, poljoprivredni sektor, visoko obrazovanje, kao i ženski rad zapravo politička pitanja čije rešavanje mora počivati na konsenzusu.

Detaljnije

Izveštaji sa konferencije “Rad, kapital, klasna borba”

Od 3. do 5. aprila u Domu omladine Beograda održana je konferencija pod nazivom Rad, kapital, klasna borba: rad u periodu neoliberalne transformacije koju je organizovao Centar za politike emancipacije u saradnji sa Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe i Domom omladine Beograda. Konferencija, koja je za cilj imala razmatranje teorijskih i praktičnopolitičkih aspekata transformacije procesa rada i proizvodnih odnosa, okupila je izlagače i izlagačice iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Nemačke.

Detaljnije

Izveštaj sa novembarskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Poslednji deo serijala “Zaglavljeni na periferiji” održan je 09. novembra i na njemu su govorili Boris Kagarlitsky, koji je održao predavanje pod nazivom “Gore od goreg. Zašto ekonomska kriza ne dovodi do promene?” i John Milios, čije predavanje je bilo naslovljeno “To je klasna politika! Levica i i kapitalistička ofanziva u vidu evro krize”

Detaljnije

Izveštaj sa oktobarskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Jesenji deo ciklusa Zaglavljeni na periferiji u organizaciji Centra za politike emancipacije, uz podršku Fondacije Roza Luksemburg, otvoren je 15. oktobra u beogradskom Domu omladine. Tom prilikom održana su dva događaja – predavanje Hilari Wainwright, naslovljeno “Transformativna moć i političko organizovanje” i okrugli sto “Na ulicama Balkana”, na kome su učestvovali Anita Tolić, Bercan Aktaş i Dinko Kreho.

Detaljnije

Izveštaj sa majskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Nakon vrlo uspešna dva bloka predavanja u kojima su nam gosti bili Primož Krašovec, Asbjorn Val (Asbjørn Wahl), Katrin Samari (Catherine Samary) i Ursula Hjus (Ursula Huws), 6. maja u Domu omladine Beograda smo imali prilike da ugostimo Gorana Musića, ekonomistu i istoričara, dugogodišnjeg aktivistu u studentskim i radničkim inicijativama, kao i Majkla Lebovica (Michael Lebowitz), jednog od najrelevantnijih marksističkih teoretičara danas.

Detaljnije

Izveštaj sa aprilskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

12. aprila održan je drugi događaj u okviru ciklusa „Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa“, čije su učesnice bile Ursula Hjus (Ursula Huws), profesorka na Studijama rada i globalizacije na Univerzitetu Hertfordshire i urednica međunarodnog interdisciplinarnog časopisa Work Organisation, Labour and Globalisation, i Katrin Samari (Catherine Samary), predavačica i istraživačica na Univerzitetu Paris-Dauphine i Institutu za evropske studije, članica Naučnog saveta francuskog ATTAC-a i članica Četvrte internacionale.

Detaljnije

Izveštaj sa martovskih predavanja iz ciklusa “Zaglavljeni na periferiji”

Ciklus predavanja „Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa“ u organizaciji Centra za politike emancipacije započet je 7. marta u Domu omladine Beograda. Prva dva predavanja održali su Primož Krašovec, sociolog, aktivista i član Delavsko-pankerske univerze iz Ljubljane i Asbjorn Val (Asbjørn Wahl), istoričar, sociolog i sindikalista iz Norveške.

Detaljnije