Barbara Matejčić: Prekarni radnici svih zemalja, ujedinite se!

Prekarnost nije sasvim nov pojam na tržištu rada, ali se zadnjih godina češće koristi, jer je i sve više onih koji su njom zahvaćeni. To su sezonski radnici, radnici na crno, slobodnjaci koji žive od honorara, oni koji obavljaju povremene poslove preko raznih agencija, stručnjaci koji rade po projektima… Za razliku od svojih roditelja, koji su mogli računati na stalno zaposlenje koje im je osiguralo mirovinsko i zdravstveno osiguranje, definirano osmosatno radno vrijeme, godišnje odmore, slobodne vikende i, na kraju, kakvu-takvu mirovinu, današnji radnik postindustrijskog globalnog kapitalizma često može računati samo na – permanentnu nesigurnost.

Detaljnije

Ivica Mladenović: Socijalističke magle i vidici u Francuskoj (I deo)

Francuska je 6. maja 2012. g. dobila novog, drugog u istoriji Pete Republike, socijalističkog predsednika. S obzirom na civilizacijsku ulogu Francuske, njenu odgovornost u današnjoj Evropi, moć predsednika Republike u političkoj konstrukciji ove velike države i politički, možemo reći, presedan u vidu levičarskog predsednika i njegovih relativno radikalnih obećanja u predizbornoj kampanji, intelektualno i istraživački je izazovno baviti se danas savremenom Francuskom i njenom potencijalnom ulogom u transformaciji Evrope.

Detaljnije

Serž Alimi: Zakon nitkova

U finansijskom skandalu povezanom sa prevarantskim fiksiranjem Londonske međubankarske stope (Libor) teško je uočiti ko je korumpirani policajac s obzirom na to da potencijalnih kandidata ima baš dosta.

Detaljnije

Stipe Ćurković: Europa, kapital, demokracija

Javne rasprave pred referendum o pristupanju Europskoj uniji u velikoj su mjeri potvrdile ono što su rijetki kritičari post-socijalističkog ideološkog i političkog konsenzusa već neko vrijeme isticali: temeljna legitimacijska strategija procesa europske integracije u svojoj osnovi predstavlja teleološki narativ o usponu prema neupitnom civilizacijskom pragu, čije prekoračenje predstavlja ispunjenje historijskih težnji ove države i njezinih stanovnika. … U susretu s kritikom ekonomski i socijalno realno postojeće Europske unije, zagovornici pristupanja nisu ni pokušali odgovarati na argumentacijskom terenu s kojega su te kritike upućene.

Detaljnije